Silahlı İHA’dan İlk Operasyon
6 Eylül 2016
YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM BAYRAKTAR TB2 SİHA’LAR KATAR’A İHRAÇ EDİLECEK
19 Mart 2018

KAMUOYUNA DUYURUMUZ

ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİNİN 21.11.2017 TARİHLİ GRUP KONUŞMASINDA İDDİA ETTİĞİ HUSUSLARLA İLGİLİ İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE SUNDUĞUMUZ EK BEYANIMIZ AŞAĞIDADIR.

 

 

İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : ÖZDEMİR BAYRAKTAR

DOSYA NO : 2017/481 E.

KONU : EK BEYAN DİLEKÇEMİZDEN İBARETTİR.

AÇIKLAMALAR

1. Davalı, ana muhalefet partimizin lideri, Ek-A’daki konuşmasında müvekkilimi “dünür” ilişkisinden daha önce tanımakta, İHA üretiminin milli olarak ülkemizde gerçekleşmesi için nasıl fedakârlıklar yaptığını bilmektedir. Buna rağmen davalının kişisel ve siyasi çıkarları sebebiyle olsa gerek kendisini ve ülkemizin ana muhalefeti konumunda olan partisini iftiracı durumuna düşürebilecek açıklamalar yapabilmesi düşündürücüdür.

2. MİLLETİMİZ, DEVLETİMİZ ve ORDUMUZ için zorunlu olan bağımsız ve milli savunma politikalarını uygulama gayreti özellikle; MİLLET, DEVLET VE ORDU düşmanlarını rahatsız etmekte olduğu aşikârdır.

Müvekkilim ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BAYKAR A.Ş.’nin Bayraktar İnsansız Hava Araçları üretimindeki başarısı, DEVLETİMİZİN beka mücadelesine ciddi katkılar sağladığı herkes tarafından bilinmektedir.
Ülke menfaatine önemli katkılar sağladığı tartışmasız olan bu konuda, ortak tutum ve davranış sergilenmesi gerekirken, ana muhalefet partisi liderinin 21.11.2017 tarihli grup konuşmasında kişisel ve siyasi hırslarıyla MİLLETİMİZİ kin ve düşmanlığa yöneltme gayreti içerisinde olduğu gibi;

a) MİLLETİMİZİN, DEVLETİMİZİN ve ORDUMUZUN çıkarlarını,
b) SN. CUMHURBAŞKANIMIZI,
c) Baykar A.Ş.’yi,
d) “Dünür” ilişkisinden dolayı müvekkilimin şahsını hedef alarak MİLLET, DEVLET ve ORDU düşmanlarıyla aynı siyasi söylem ve tavır içerisine girdiğini değerlendiriyoruz.

3. Geçmişte de CHP mensubu vekiller tarafından EK-B’de yer alan iftiralara maruz kaldığımızda, müvekkilim tarafından telefonla aranarak bilgilendirilen davalı; “….yapılan bu hizmetin siyaset üstü olduğunu, adı geçen CHP milletvekillerinin yanlış yaptığını, bu yanlışı düzeltmek için gereğini yapacağını ve ilgilileri ikaz edeceğini….” ifade etmesine rağmen EK-A, EK-B ve EK-C’de yer alan iftiralar ile bu durum devam etmiştir. Davalının bu iftiralara karşı ana muhalefet partisi lideri olarak ülke ve millet çıkarları için gereğini yapması gerekirken bu iftiralara sahip çıkan açıklamalarda bulunarak kişisel ve siyasi hırsına yenik düştüğü değerlendirilmektedir.

4. Gerçeklik payı olmayan ve sadece müvekkilimi tahkir ve tezyif etmeye yönelik bu iftiralar atılarak;

a) Davalı ve aynı zihniyeti paylaştığı müntesiplerinin kışkırtılmasıyla ne hedeflendiği,
b) Nasıl bir fayda sağlanmak istendiği,
c) Hangi amaca, kime, hangi MİLLET, DEVLET ve ORDU düşmanlarına hizmet edildiğinin tekrar tekrar düşünülmesi gerekmektedir.

Müvekkilim ile SN. CUMHURBAŞKANIMIZIN akrabalık ilişkileri üzerinden siyasi rant malzemesi üretmeye çalışmak; yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirket tarafından üretilen, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde üstün başarıyla görev yapan, terörle mücadele ve diğer harekatlarda vatan savunmasına kuvvet çarpanı etkisiyle büyük katkı sağladığı herkes tarafından bilinen ve takdir edilen insansız hava araçlarının faaliyetlerine de telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Sadece siyasi ve kişisel kaygıları dolayısıyla olduğunu düşündüğümüz;

– MİLLETİMİZİN, DEVLETİMİZİN ve ORDUMUZUN çıkarlarına,
– SN. CUMHURBAŞKANIMIZIN şahsına,
– İnsansız hava araçlarının üreticisi olan Baykar A.Ş.’ye,
– ve ayrıca müvekkilimin şahsına yönelik bu iftiralar hayal ürünüdür; hukuki dayanakları da ortaya konulmalıdır.

5. İddia sahibi davalının, iftira attığını çok iyi bildiği halde müvekkilimin hangi şirkete kaç para aktardığını açık bir şekilde ispatlaması gerekmektedir. İyi niyetli olmadığı açıkça belli olan davalı CHP genel başkanlığı görevini sürdürdüğü süre boyunca kendisi ve bazı CHP milletvekilleri tarafından bu tarz ifadeler müteaddit defalar kullanılmıştır. Özellikle yukarıdaki grup konuşmasında zikredilen para transferlerine dair uydurma beyanların her birinin hukuki delilleri gösterilerek açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Aksi takdirde kendisini ve ana muhalefet partimizi iftiracı konumuna düşürebileceği değerlendirilmektedir.

6. Davalının grup konuşmasındaki bu iftiraları yazılı ve sözlü medyada gündeme gelmiş, paylaşılmış ve halkın büyük bir kısmına ulaşmıştır. Böylece davalının eylemi katlanarak devam etmiş ve

a) MİLLETİMİZİ, DEVLETİMİZİ ve ORDUMUZU,
b) SN. CUMHURBAŞKANIMIZI,
c) Baykar AŞ.’yi,
d) Müvekkilimi küçük düşürmeye çalışmıştır.

7. Dava dilekçesinde yazan hukuki nedenleri, hukuki delilleri ve neticeyi talebe aynen katılmakla birlikte, yukarıda arz ve izah edilen gerekçeler göz önüne alındığında Kemal KILIÇDAROĞLU hakkında davacı olduğumuzu tekraren bildiririz.

Ayrıca
7.1. Herkesin destek olması gerektiği yerde zarar verilmesi nedeniyle firmamıza ve müvekkilimin şahsına karşı yapılan haberlerin, firmamız ve müvekkilimin yazılı rızası olmadan bir daha yapılmamasını,
7.2. Aleyhte yapılan tüm iftiraların düzeltilmesini,
7.3. Dava dilekçesinde yazan manevi tazminat talebinin tekrarını,
7.4. Söz konusu beyanların asılsız olduğunun, kamuoyunu kin ve düşmanlığa sevk etmemek adına doğru bilgilendirmek için kamuoyuna açıklama yapılması veya sayın mahkemeniz tarafından yaptırılmasının sağlanmasını,

Talep ederiz.

EKLER :
EK-A: Kemal KILIÇDAROĞLU’nun 21.11.2017 tarihli halka açık olarak yapılan CHP grup toplantısındaki konuşma metninin ilgili kısımları
EK-B: CHP vekili Eren ERDEM tarafından sosyal medyada yazılan “DAMAT NE KADAR İHA SATTI?” konulu paylaşımları;
EK-C: CHP vekili Sezgin TANRIKULU tarafından sosyal medyada paylaşılan “BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivilleri vurdu, öldürdü.” konulu paylaşımları

Comments are closed.