Uyarı!
Fotoğraf ve TC kimlik numarası içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Dosyalarınızı *.pdf formatına çevirip yükleyiniz. Birden fazla pozisyona başvuru yapacaksanız, seçmek istediğiniz diğer pozisyonları “iletiniz” kısmında belirtiniz.

Baykar Makina İş Başvuru Formu