Kalite Politikamız

Baykar yürüttüğü tüm mühendislik ve yönetim faaliyetlerinde kalite odaklılığı esas almaktadır.

Tüm çalışanlarımız tarafından sahiplenilen bu temel değerler şunlardır:

  • Uluslararası ölçekte en ileri teknolojik düzeyde ürünler geliştiren ve üretim yapan bir şirket olmak
  • Tüm mühendislik faaliyetlerinin azami hassasiyet ve titizlikle bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi
  •  Sistem kullanıcılarının isteklerine her zaman öncelik vererek alınan geri beslemelerle ürün geliştirme süreçlerinde hızlı ve etkin çözümler sunmak
  • Üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin iç içe ele alındığı hiyerarşik bir yapıdan ziyade bilgi eksenli proje takımları ile ürünlerde teknolojik ve kalite üstünlüğünün sağlanması
  • Tüm organizasyon yapısı içerisinde insana yatırım odaklı aynı zamanda ahlaki değerlere uygun bir yapı içerisinde sürekli gelişim ve verimlilik yöntemlerini uygulamak
  • Kullanıcı ve  yasal şartlara uygun olarak, yürütülen tüm faaliyetlerde güvenilir ve dürüst bir anlayış sergilemek
  • Kullanıcı makam, Ar-Ge faaliyeti yürüten alt yükleniciler ve tedarikçilerimize sürekli destek verip birlikte gelişmek